Politica de confidențialitate

Conform cerințelor Regulamentului General pentru Protectia Datelor (GDPR – General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date, noi, lasomn.ro ne luăm angajamentul de a vă păstra datele cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi securitate.

Prezenta informare explică modul în care, SC La Somn Tex SRL, deținător la website-ul: www.lasomn.ro, cu sediul principal în Municipiul Cluj-Napoca, Str Dunarii, nr. 20b, jud. Cluj, înscrisă la Registrul Comerțului cu nr J12/1147/2019, în calitate de operatori de date cu caracter personal, prelucrează datele cu caracter personal cu privire la persoana dumneavoastră

 • Ce date cu caracter personal prelucrăm

Colectăm, stocăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal care includ informațiile dumneavoastră personale precum: numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare, detalii de facturare, datele cardului bancar etc

 • Scopul prelucrării

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în următoarele scopuri:

 • Pentru prelucrarea comenzii si furnizarea produselor și serviciilor dorite;
 • Pentru evaluarea produselor și serviciilor pe care vi le furnizam;
 • Pentru a va oferi acces la functionalitatile site-ului în calitate de utilizator înregistrat;
 • Pentru analiza și îmbunătățirea site-ului, a ofertei comerciale si a publicității pe care o desfășurăm;
 • Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
 • Returnarea produselor conform prevederilor legale;
 • Pentru a va oferi posibilitatea de a participa la concursuri, promoții;
 • Pentru a va transmite mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbări în site, contul de utilizator, etc);
 • Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs
 • Pentru a va transmite oferte, promoții, mesaje publicitare legate de produsele oferite de La Somn, în care v-ați exprimat acordul în acest sens.
 • Prelucrare și stocare datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu principiile legalității, echității și transparenței.

Vom păstra măsurile de securitate, tehnice și organizatorice corespunzătoare care să asigure un nivel de securitate adecvat riscului privind accesul neautorizat și distrugerea, pierderea, modificarea și dezvăluirea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate manual sau electronic prin intermediul unor instrumente tehnice care să asigure securitatea și confidențialitatea datelor.

Vom prelucra numai datele cu caracter personal necesare pentru scopurile de mai sus. Persoanele autorizate să prelucreze datele vor șterge imediat sau vor anonimiza datele cu caracter personal care nu sunt necesare în scopurile de mai sus.

 • Perioada de păstrare a datelor

Vom stoca informațiile dumneavoastră atat timp cat este necesar pentru a vă putea oferi serviciile noastre sau atât timp cât veți avea cont pe lasomn.ro. Pe baza unei solicitări trimise prin email la adresa contact@lasomn.ro ne puteți solicita anularea contului de utilizator și ștergerea sau anonimizarea datelor, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 • Diseminarea, distribuirea și comunicarea datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi diseminate numai în măsura în care este necesar pentru ca SC La Somn Tex SRL să îndeplinească obligațiile prevăzute de lege sau regulamente și/sau să își îndeplinească obligațiile care îi revin în calitate de agent economic.

Putem furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii, dacă situația necesită, dar numai în temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate în acest document. Informațiile solicitate în cazul plăților online intră sub incidența condițiilor de utilizare a procesatorilor de plăți.

De asemenea, datele dumneavoastră pot fi distribuite autorităților, în cazul în care sunt solicitate în baza unui temei legal.

 • Dreptul de a accesa, actualiza, corecta și completa datele dumneavoastră, de a obiecta cu privire la prelucrare și de a depune reclamații

Potrivit drepturile pe care le dețineți, în cazul în care considerați că orice date cu caracter personal pe care noi le deținem sunt incorecte sau incomplete, aveți posibilitatea să solicitați consultarea, rectificarea sau ștergerea acestor informații. Ne puteți contacta în acest sens prin email la adresa contact@lasomn.ro

Pentru a reclama și soluționa modul în care am gestionat datele dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pe email la adresa contact@lasomn.ro. 

 • Formularul de consimțământ

După ce am primit și am citit prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (furnizată în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) 2016/679), sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal în scopurile și temeiurile anterior menționate.

 

Am luat la cunoștință și am înțeles deplin prezenta informare.
Call Now Button
Calitatea produselor LaSomn.roDa, vreau sa aflu
+
X